BEHANDLING AV SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS

Det finns för närvarande inget permanent botemedel mot SLE.
Målet med behandlingen är i stället att lindra uppkomna symtom genom att minska inflammation och/eller graden av autoimmun aktivitet i kroppen.
Många drabbade som endast uppvisar milda symtom kan t o m klara sig utan någon behandling, medan det hos andra drabbade räcker med en måttlig medicinering.
De som är svårt SLE-sjuka kräver däremot en omfattande medicinering där fr a kortikosteroider används i kombination med andra farmaka som undertrycker kroppslig immunitet.


(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)