T-celler

Det finns två huvudtyper av T-celler: T-hjälparceller och T-mördarceller. Båda har förmågan att med sin antigenreceptor (TcR=T-cellsreceptor ) känna igen främmande ämnen som är bundna till MHC-molekyler (major histocompability complex) på andra celler. T-hjälparceller, den T-cellstyp som är involverad i typ 1 reaktioner, känner igen MHC-molekyler klass II på antigenpresenterande celler. För att kunna skilja MHC klass I och II har T-hjälparcellerna på sin yta ett protein, CD4, som behövs för att TcR ska kunna binda till MHC klass II. T-mördarceller, som känner igen MHC klass I på tex virusinfekterade celler, har istället CD8.
  Det är TcR som ger T-cellerna deras specificitet för ett visst antigen. Specificiteten uppnås genom att cellerna utnyttjar ett stort antal "legobitar" i sitt DNA och slumpmässigt fogar ihop dessa med varandra för att bilda den del av TcR som ska känna igen antigenet. Tack vare detta legobyggande kan cellen åstadkomma ett näst intill oändligt antal TcR.

Gå vidare till B-celler


Skicka gärna ett brev till mig Projektarbete valfri period läkarutbildningen termin 3, KI höstterminen 1999

Författare: Anders Moström      Handledare: Göran Sandberg