T-CELLSMEDIERAD AUTOIMMUNITET


I en del fall av autoimmuna tillstånd kanske det T-celler snarare än B-celler som orsakar skadan.
I dessa fall har autoreaktiva T-celler på något sätt sluppit igenom selektionen i thymus så att individen bär på T-celler med förmåga att reagera mot något av kroppens egna proteinfragment.
Det finns dock även andra mekanismer för hur autoreaktiva T-celler uppstår, men den tidigare nämnda mekanismen tycks spela störst roll.

Om en sådan T-hjälparcell träffar på ett passande antigenfragment på en MHC-klass II molekyl kommer cellen att aktiveras, vilket medför att en stor mängd minnes-T-celler bildas.
Dessa kommer att kunna stöta på kombinationen av antigenfragment och MHC var i kroppen de än befinner sig och där starta en reaktion som påminner om fördröjd överkänslighet, dvs T-hjälparcellerna kommer att aktiveras, börja dela sig och tillverka cytokiner.

Cytokinerna kommer att rekrytera och aktivera vita blodkroppar som bland annat kommer att utsöndra aggressiva substanser med förmåga att skada omkringliggande vävnad.


(Åter till Autoimmunitet)