SYMTOM

Förutom att angripa ögon och munhålan kan Sjögrens syndrom orsaka torrhet i hud, näs- och vaginalslemhinnan. SS kan även orsaka extraglandulära symtom inkluderande njurar, blodkärl, lungor, lever, bukspottskörteln, och hjärnan. I vilken utsträckning och svårighetsgrad sjukdomen utvecklas är väldigt individuellt.

Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom