LYMFATISK SIALOADENIT

Innebär lymfocytinfiltration i annars normala körtlar.


Image from WebPath, courtesy of Edward C Klatt, MD

Den karaktäriseras av:
1) fokala aggregat på 50 eller fler lymfocyter med omkringliggande normala acini
2) Förekomst av foci i hela eller största delen av körteln
Plasmaceller kan ses i lumen, men sällan i aggregatet. Germinalcentra kan ses (ofta i samband med kraftig infiltrering), dock är de epimyoepiteliala öar, som är karaktäristiska för godartad lymfoepitelial skada, ovanliga.
Vid ospecifik kronisk sialoadenit kan en atrofi av körtelepitelet i loberna eller hela körteln ses.

Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom

Åter till munhålan - Sjögrens syndrom