RETROVIRUS

En rapport visar att 30% av patienterna med primär SS har cirkulerande antikroppar mot ett rekombinant p24 GAG protein från HIV-1. Serum innehåller dock inga antikroppar mot gp41 eller gp120 -antigener vilket innebär att patienten ej är infekterade av HIV-1 självt. Förekomsten av anti-p24 GAG kan bero på två orsaker. Det kan föreligga en immunologisk korsreaktion mot dels en konserverad GAG-proteinepitop i ett annat retrovirus dels mot ett autoantigen som uppvisar molekylär likhet med p24 GAG proteinet.
Frånvaron av autoantikroppar mot Ro(SS-A) och La(SS-B) i denna grupp av patienter tyder på att dessa patienter utgör en undergrupp till primär SS. De kliniska likheterna mellan dessa patienter och de med ett syndrom hos homosexuella män med AIDS och kännetecknande bilateral uppsvullnad av parotis, torr mun, torra ögon och ledvärk, är slående.
Vid HIV- associerad primär SS ses dock en högre halt CD8+ T-celler än CD4+ T-celler i spottkörtlarna, medan förhållandet är omvänt vid ordinär SS.


Åter till innehållsförteckningen - Sjögrens syndrom

Åter till etiologi - Sjögrens syndrom