PROGNOS VID SLE

Tidigare ansågs SLE vara en mycket allvarlig sjukdom som avsevärt reducerade livslängden.
Nu för tiden behöver denna sjukdom inte ge någon större inverkan på ett normalt leverne.
Med en tidig diagnos och adekvat medicinering samt terapi kan majoriteten av de SLE-sjuka leva ett tämligen normalt liv.(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)