PATOLOGI

Hos lacrimalis kan lymffolliklar innehållande centrala B-celler och perifera CD4+ T-celler ses. Lymffolliklarna är belägna i mitten av loberna. Talrika mängder av framförallt IgA-producerande plasmaceller och CD8+ T-lymfocyter är belägna i körtellumen.
Lymfocytproliferationen i tårkörteln består främst av B-lymfocyer, kan vara klonal, och startar i centrum. Proliferationen fortskrider ut mot de perifera delarna, för att slutligen ersätta sekretoriska acini.

Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom

Åter till ögon - Sjögrens syndrom