ORALA MANIFESTATIONER

Ofta är orala manifestationer ett första tecken på en Systemisk lupus erytematosus. De vanligaste platserna för lesioner i munhålan är kindslemhinnan, läpparna och gommen. Lesionerna yttrar sig ofta som erytematösa områden med ytlig sårbildning men utan keratinisering på slemhinnan. Läpplesionerna uppträder med en keratiniserad kant som omger ett atrofiskt centralt område med små vita prickar. Ibland är det centrala området ulcererat.
De intraorala lesionerna utgörs av en 2-4 mm förhöjd keratotisk zon som omger ett, nedsänkt, rött atrofiskt område. Från centrum av det atrofiska området strålar vita strimmor ut mot kanterna. Vanligtvis är lesionerna asymptomatiska.
Övriga symtom från munhålan kan bestå av muntorrhet, en "brännande" känsla i munnen och sårbildning.


(Åter till Kliniska Fynd)

(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)