ÖGON

keratoconjunctivitis sicca (KCS) är den kliniska beteckningen för torra ögon. Detta är ett vanligt och plågsamt symtom som ofta förekommer i ett tidigt stadium av Sjögrens syndrom. Det kan yttra sig som röda ögon, inflammation i Meiboms körtlar och partiklar i tårfilmen. Patienter kan ha oregelbunda, tätt återkommande blinkningar som en följd av den försämrade tårproduktionen.
Symtom vid torrt öga:
Gruskänsla Läströtthet Sveda Varierande synstyrka Torrhet Ljusskygghet Tråddragande sekretet Intolerans mot blåst, rök, damm
Det det finns många orsaker till dessa symtom. Sjögrens syndrom resulterar i nedsatt körtelfunktioen, vilket innebär en nedsatt tårproduktion. Denna nedsatta tårproduktion orsakar symtomen. Keratoconjuncitivitis sicca är inget synhotande tillstånd. Däremot innebär sjukdomen en ökad infektionsrisk. Upprepade ögonläkarbesök är därför att rekommendera.

PATOLOGI


Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom

Åter till symtom - Sjögrens syndrom