MUNHÅLAN

Xerostomi är ett annat namn för muntorrhet. Detta tillstånd kan ha många orsaker. Det har visats att sekretorisk hypofunktion inte kan relateras till muntorrhet. Vissa patienter med normalt sekrektionsflöde uppvisar en rad symtom, medan patienter med lågt flöde bedömer sitt tillstånd som normalt och ej klagar. Det är därför viktigt att saliven genomgår en objektiv analys.

Orsaker till minskat salivflöde:

1) Övergående
Läkemedel (t ex antihistaminer)
Virus/bakterier
2) Kroniska
Effekter av vissa kroniskt ordinerade läkemedel
 • antidepressiva
 • diuretika)
  Systemiska sjukdommar
 • Sjögrens syndrom
 • Sarcoidos
 • Diabetes mellitus
 • Amyloidos
 • Infektioner
  Uttorkning
  Psykiska problem (depression)
  Strålning
  Huvud och nack kirurgi (störd innervering).
  Missbildade salivkörtlar (ovanligt)

  Patologi

  Ett vanligt kännetecken hos organ angripna av Sjögrens syndrom är kraftigt ökad lymfocytinfiltration. Det är antagligen denna infiltration som ger upphov till funktionsstörningar och de många kliniska karaktäristika vid denna sjukdom. Det finns dock ingen korrelation mellan storleken på infiltrationen och symtomen.
  Infiltrationen startar i centrum av körtelloben. Den största andelen av de infitrerande mononukleära cellerna är CD4+ T-celler. För att bättre förstå vad som sker i patogenesen av spottkörteln har man studerat vilka mRNA som är uttryckta hos de infiltrerande lymfocyterna och epitelcellerna. Resultatet tyder på en viss interaktion mellan dessa, vilket resulterar i infiltration och destruktion av körteln.
  Det visade sig att CD4+ T-cellernas produktion av IL-2, IFN-g och IL-10 mRNA är 40 gånger högre i spottkörteln än i perifert blod hos SS patienter, vilket ej kunde ses hos friska individer. Spottkörtelns epitelceller hade även de en onormal cytokinproduktion. Produktionen av mRNA för IL-1a, IL-6 och TNF-a var 40 gånger högre än epitelceller från personer med histopathologiskt normala salivkörtlar.
  Spottkörtelns CD4+ T-celler producerar IFNg som stimulerar salivkörteln att producera cytokinerna IL-1, TNFa. Dessa cytokiner kommer att föreviga infiltrationen av CD4+ lymfocyter genom att stimmulera exponeringen av adhesionsmolekyler på epitel- och endotelcellernas yta. Cytokinen INFg stimmulerar även epitelcellerna att producera och exponera MHC-II proteiner. Detta innebär att epitelcellerna kan pressentera de sekvenser som aktiverat immunsystemetn på cellytan. Undersökningar visar att det råder en stark korrelation mellan antalet infiltrerande celler och uttryckning av MHC-II proteiner.
  Det finns två typer av patologiska inslag i spottkörtlarna hos patienter med SS. Godartad lymfoepitelial skada (förekommer främst i parotis) och fokal lymfatisk sialoadenit (ses i de övriga stora och små salivkörtlarna).

  Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom

  Åter till symtom - Sjögrens symtom