GODARTAD LYMFOEPITELIAL SKADA

Innefattar både proliferation av den parotis vävnaden och infiltration av lymfocyter. De prolifererande cellerna ersätter körtelepitelcellerna vilket orsakar en förstoring av körteln. Förekomst av prolifererande lymfocyter associeras med hyperplasi och metaplasi av epitelet i spottgångarna, epimyoepiteliala öar och förlust av parenkymet. De myoepiteliala öarna ses spridda i körteln. De är oregelbundet formade och består av epitel och myoepiteliala celler. Spottkörtelns lober förblir dock intakta.
Tre regioner kan ses
1) oregelbundet formade germinal centra bestående av B-lymfocyter och makrofager
2) mantel regioner bestående av B-lymfocyter och T-lymfocyter som omringar epimyoepiteliala öar
3) intra follikulära regioner som ihuvudsak består av T-Lymfocyter.

Åter till innehållsförteckningen - Sjögrens syndrom

Åter till symtom - munhålan