LEDMANIFESTATIONER VID RA

Händerna, handlederna, knäna och fotlederna är de vanligast involverade lederna. Armbågarna, axlarna och sternoclavicularleden, höfterna, anklarna och temporomandibular-leden kan också drabbas, dock mer sällan. Om ryggraden skulle involveras blir sannolikt mest cervikala partiet drabbat. Radiologiskt ser man att det är händerna och handlederna som är mest utsatta och drabbade. Vid JRA (Juvenil Rheumatoid Artrit) ser man en generell växtretardation. Hos dessa barn ser man ofta en otillräcklig tillväxt av mandibeln när det är temporomandibular-leden som drabbas. Detta leder til mikrognati. Mikrognati innebär onormalt små käkar.


(Åter till Kliniska symptom vid RA).

(Åter till Översikt om RA).

              Bläddra till extraartikulära manifestationer vid RA. .