KLINISKA FYND

Hudmanifestationer
Huden drabbas ofta vid SLE, hos flertalet patienter på områden som är utsatta för solljus, exempelvis ansiktet och halsen. Oftast uppstår utslagen på kinderna och näsryggen, så kallat fjärilsexantem. Se bild.

Leder
Ledinvolvering är den vanligaste manifestationen vid SLE, och över 90% av patienterna har polyartralgi dvs smärta i eller kring flera leder.

Muskler
Myalgi, i form av smärta i skelettmuskler är ett mycket vanligt symptom vid SLE.
Muskelbiopsier hos patienter med myalgi visar lymfocytinfiltration i kärlväggen dvs vaskulit.

Orala sår
Orala lesioner är mycket variabla, den vanligaste beskrivna lesionen är ytliga erosioner och erytematösa fläckar på kindslemhinnan. Se orala manifestationer.

CNS
Involvering av hjärnan är ofta livshotande för patienten. De kan yttra sig som vaskuliter, blödning och infarkt.

Hjärtat
Inflammation i perikardiet (hjärtsäcken) är den vanligaste hjärtaffektion som ses vid SLE, men alla hjärtats vägglager kan vara angripna.

Njuren
Glomerulonefrit, dvs inflammation i njurens glomeruli orsakad av antigen-antikroppsreaktion.
Fyra olika histologiska typer av glomerulonefrit ses vid SLE.
1) Mesangial lupusnephritis Detta är den mildaste formen. Här deponeras immunkomplex uteslutande i den mesangiala delen av glomeruli, vilken dels är belägen i mellanrummen mellan intilliggande glomeruluskapillärer och runt den vaskulära stjälken av glomeruli. Funktionen för de mesangiala cellerna är att fagocytera och att vara stödjeceller. De har även kontraktil förmåga. Vid denna form av njurpåverkan kommer halten av mesangiala celler och mesangial matrix att öka. Patienterna har en lätt proteinuri och hematuri.
2) Fokal proliferativ lupusnephritis I en del glomeruli tillväxter antalet mesangiala celler och endotelceller, det blir även en infiltration av neutrofila granulocyter och monocyter.
3) Diffus proliferativ lupusnephritis Denna typ är den allvarligaste och uppträder hos cirka 50% av Lupuspatienterna med njurpåverkan. Det uppstår cellproliferation i glomeruli, deponering av fibrin och nekros. Många patienter med denna form utvecklar njursvikt.
4) Membranös lupusnephritis I denna form förekommer ingen proliferation av celler men en diffus förtjockning av kapillärerna i glomeruli. Detta orsakas av deponering av immunglobulin och komplement på epitelytan av basalmembranet på glomeruli.


(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning).