SJÖGRENS SYNDROM

Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk immunoinflammatorisk bindvävssjukdom. Symtomen kan delas in i glandulära och extraglandulära. Sjukdomen karaktäriseras av lymfatisk infiltration av spott- och tårkörtlarna, hypergammaglobulinemi och förekomst av vissa autoantikroppar. Detta resulterar i de karaktäristiska kliniska symtomen keratoconjunctivitis sicca (torra ögon) och xerostomi (torr mun). Man skiljer primär Sjögrens syndrom från sekundär, som är associerad med andra bindvävssjukdomar, t ex "rheumatoid artrit (RA)", "systemisk lupus erythematosus (SLE)" och sköldkörtelsjukdom. Orsaken till sjukdomen är ej fastställd. Det finns dock teorier som bl a innefattar vissa mänskliga virus.

Åter till innehållsförteckning - Sjögrens syndrom


Åter till innehållsförteckningen - Några immunologiska systemsjukdomar