AUTOIMMUNITET


Autoimmunitet innebär att immunsystemet reagerar mot kroppens egna vävnader och celler . Detta medför att de B-celler och T-celler börjar aktiveras vars antikroppar respektive T-cellsreceptorer känner igen kroppens egna substanser.

Detta leder till att vävnad destrueras och ger upphov till olika sjukdomssymtom.
Vid autoimmunitet använder immunförsvaret alltså samma mekanismer för att angripa kroppens vävnad som det normalt använder mot främmande agens.
De autoimmuna sjukdomarna kan delas in i 3 huvudgrupper beroende på vilka receptormekanismer som ger den slutliga skadan.

De 3 huvudgrupperna är :
1. ANTIKROPPAR MOT CELLYTEPROTEIN
2. IMMUNKOMPLEXMEDIERAD AUTOIMMUNITET
3. T-CELLSMEDIERAD AUTOIMMUNITET


(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)


(Åter till
Immunsystemets struktur och funktion - Några immunologiska systemsjukdomar - Innehållsförteckning)