IMMUNKOMPLEXMEDIERAD AUTOIMMUNITET


Autoantikroppar kan också vara riktade mot proteiner som av olika anledningar cirkulerar i kroppsvätskorna.
Det bildas då immunkomplex och om fagocyter inte snabbt nog bryter ned immunkomplexen ansamlas de i olika vävnader, fr a i leder och njurar.
Där angriper fagocyterna immunkomplexen och vävnaden skadas då komplementfrag- ment, samt olika ämnen som fagocyterna utsöndrar, drar till sig flera
fagocyter och aktiverar dem så att den inflammatoriska reaktionen orsakar vävnadsskada.

Ett exempel på en sjukdom med denna mekanism är Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).
Vid denna sjukdom är autoantikropparna riktade mot DNA, histoner samt mot andra protein som normalt finns i cellernas kärnor.


(Åter till Autoimmunitet)