HERPESVIRUS-6

HHV-6 har isolerats från patienter med AIDS och från lymfknutor hos patienter med SS och lymfoma. Tidigare trodde man att anti HHV-6 antikroppar begräsades till patienter med lymfom och pseudolymfom. Senare undersökningar visar dock att den största andeln friska vuxna liksom patienter med SS (utan lymfom) har lika höga titrar av antikroppar mot HHV-6.


Åter till innehållsförteckningen

Åter till etiologi - Sjögrens syndrom