Huden - innervation

Innervation


  Huden är rikligt innerverad av både afferenta och efferenta nerver. Nerverna följer till stor del hudens blodkärl.

  De efferenta (motoriska) autonoma fibrerna innerverar blodkärl, hårfolliklar, arrector pili-muskulatur & svettkörtlar. Efferenta (motoriska) somatiska fibrer går till mimisk muskulatur.

  De afferenta (sensoriska) nervändsluten brukar indelas morfologiskt i känselkroppar respektive fria nervändslut.

  I epidermis finns fria nervändslut i stratum basale, spinosum och granulosum. Dessutom finns nerver i kontakt med Merkelceller i stratum basale.

  Känselkroppar

   Meissners känselkroppar återfinns i de dermala papillerna, och rikligast i handflatan, fotsulan och ansiktet. Nervändslutet omges av en kapsel bestående av perineurala celler och bindväv.

   (Vater) Pacinis känselkroppar utgörs av stora (0.5-2 mm), lökformade strukturer i subcutis. Runt nervändslutet ligger flera lager av tunna lameller.

   Merkelceller ligger i grupper basalt i epidermis djupaste partier (mellan bindvävspapillerna) och har nära kontakt med nervändslut.

   Ruffinis känselkroppar är avlånga, nästan spolformade strukturer i dermis. De är uppbyggda av kollagena buntar som omges av ett slingrande nervändslut.

   Mukokutana känselkroppar påminner om Meissners känselkroppar men är enklare uppbyggda. De förekommer på glans penis/clitoridis, mamiller och läpparna.

  Fria nervändslut
  Dessa omges av Schwannceller som dock är föga eller inte alls myeliniserade. I epidermis finns dessa som tunna trådar mellan keratinocyterna. I dermis och subcutis ses de som fria förgrenade nervändar, nervstråk kring kärl, eller nervkomplex runt hårfolliklar.

  Sensoriskt har man ej helt kunnat koppla en specifik känselkvalitet till en särskild morfologisk nervändstruktur, men det verkar som om varje typ av känselkropp reagerar relativt specifikt:

  NervändslutTyp av mekanisk stimulering
  Meissnerlätt beröring
  Vater Pacinivibration
  Merkelcellerkontinuerligt tryck
  Ruffinisträckning
  Fria ändsluthårretning; kyla; värme; kemisk stimulering ledande till upplevelser som smärta, värk och klåda
  Tryckreceptorer
  Olika tryckreceptorer reagerar på kortvarigt resp långvarigt tryck, lätt respektive kraftigare tryck.

  Klinik
  Vid sjukdomen prurigo nodularis är innervationen i huden ökad.

  Copyright Olle Johansson & Göran Sandberg
Web master: Göran Sandberg. Detta dokument senast uppdaterat den 18 december 2007.