Glandula mammae

Glandula mammae


  Glandula mammae (bröstkörtlar; mjölkkörtlar) utgörs av ett 20-tal körtellober som egentligen kan betraktas som separata körtlar med egna utförsgångar. Körtlarna kan sägas vara utvecklade ur modifierade svettkörtlar. Förutom körtelvävnaden innehåller brösten fettväv och vanlig kollagen bindväv. Körtelloberna åtskiljs av stödjande bindväv som når från huden till bröskorgsväggen (Cooper's ligament). Förstoringen av brösten vid puberteten betingas huvudsakligen av ökad mängd fett, men en tillväxt av körtlar och utförsgångar sker också.

  I lobuli har såväl körteländstycken (alveoler) som intralobulära gångar ett enkelt kubiskt-cylindriskt epitel och rikligt med myoepiteliala celler. Detta utseende kvarstår i gångsystemet till respektive huvudutförsgång (ductus lactiferus = mjölkgång) där en successiv övergång till 2-skiktat kubiskt epitel sker (med bibehållande av myoepiteliala celler). Någon cm från mynningarna på bröstvårtan (nipple) vidgas gångarna och bildar varsitt sinus lactiferus. Där - och fram till mynningen - blir epitelet ett skiktat skivepitel.

  Areola mammae (vårtgården)
  Detta hudområde har flera speciella egenskaper. Det har ökad pigmentering (speciellt efter första graviditeten), innehåller glatt muskulatur, har talgkörtlar ("Montgomerys körtlar") utan relation till hår, och apokrina svettkörtlar. Dessutom saknas här subkutant fett. Ytan på areola är knottrig beroende på mynningar från talgkörtlarna. Muskulaturens uppgift är att göra bröstvårtan styv och lättåtkomlig vid amningen.

  Mjölksekretion
  Bröstkörteln är sekretoriskt aktiv endast en period efter en förlossning. Körteländstyckena tillväxer och uppvisar tydliga aktivitetstecken (synliga sekretgranula mm). Det fett som ingår i mjölken utsöndras via apokrin sekretion. Proteinerna däremot utsöndras via merokrin sekretion.

  Bröstmjölk
  En lång amningsperiod skyddar mot infektioner och även mot cancer i lymfkörtlarna, minskar risken för allergi och påstås t o m förbättra barnets prestation i skolan (!). Den allra första mjölken kallas colostrum. Den är laxerande och speciellt rik på antikroppar och protein. Bröstmjölk innehåller också leukocyter från modern. De myoepiteliala cellerna kring körtlar och gångsystem stimuleras av hormonet oxytocin, som i sin tur utsöndras som svar på retning av bröstvårtan (mjölkejektionsreflex). Denna mekanism kan störas av oro och alkohol.Copyright Göran Sandberg
Web master: Göran Sandberg. Detta dokument senast uppdaterat den 18 december 2007.