Svettkörtlar

Svettkörtlar


  Svettkörtlar (på engelska 'sweat gland' eller 'sudoriferous gland') består av en sekretorisk del med körtelceller och myoepiteliala celler, och en ofta lång och smal utförsgång med 2-skiktat kubiskt epitel. De myoepiteliala cellerna ligger mellan epitelcellerna och basalmembranet och har långa utskott som 'kramar' körteländstycket.

  Det finns två typer av svettkörtlar, merokrina(eccrina) resp apokrina. Skillnaderna sammanfattas i tabellen:


  merokrina
  apokrina
  förekomstallmänt; vanligast i handflator & fotsulor;(saknas på läppar, penis, clitoris, hörselgång, ögonlock)areola mammae; axill; anus; labia major; hörselgång; navel; ögonlock
  morfologicelltyperna 'dark cells' apikalt och 'clear cells' basalt; litet lumenen enda celltyp; stort lumen
  funktionstidkontinuerligtefter puberteten
  sekretstora volymer; vatten (99.5%), salter, avfallsprodukter, mjölksyra, lysozymsmå volymer; mjölkaktigt, visköst, svagt färgat sekret med proteiner, fett & kolhydrater
  innervationsympaticus; transmittor: acetylcholinsympaticus; transmittor: noradrenalin
  stimuleras av:värme / psykiska stimulikänslor och beröring
  funktiontemperaturreglering; fuktande (handflator)luktalstrande
  utmynnar:separat på hudytani hårfolliklar


  De apokrina körtlarna utvecklas först över nästan hela hudytan, men tillbakabildas redan under fosterperioden utom där de senare återfinns. att sekretionstypen skulle vara apokrin har förnekats. Deras utveckling ur hårfolliklar förklarar hur de mynnar.

  Totalt finns upp till 5 miljoner merokrina svettkörtlar. Deras dark cells är granulerade. De är bredast mot lumen och når inte basalmembranet. Clear cells är glykogenhaltiga.

  Merokrina körtlar utsöndrar bland annat urinämne, urinsyra & ammoniak. Mjölksyra bidrar till lågt pH på hudytan vilket har en antibakteriell effekt. Sekretet innehåller också det antibakteriella lysozym.

  Merokrina körtlarna i handflator/fotsulor resp övriga kroppsytor tros utgöra olika typer (med olika fylogenetiska utveckling). De förra stimuleras av psykiska stimuli, de senare av värme.

  Bakterier bidrar till svettlukten genom bildande av luktande fettsyror. Hos män ingår könshormonet androsteron vilket ger svag myskliknande doft. Man har visat att flera fysiologiska funktioner påverkas av dessa lukter (menstruationscykel; val av partner mm). Ämnet androstadienon i svett från män påverkar sexuella centra i hypothalamus hos (alla) kvinnor och hos homosexuella män.


Copyright Göran Sandberg
Web master: Göran Sandberg. Detta dokument senast uppdaterat den 18 februari 2008.