HISTOPATOLOGI VID SLE

Vid en histologisk undersökning av en biopsi tagen från kindslemhinnan finner man ett orto- eller parakeratiniserat epitel som växlar från att vara något akantotiskt till relativt atrofiskt. Akantos innebär att epitelet är förtjockat genom cellökning i stratum spinosum. Atrofi betyder en cell- eller vävnadsförminskning.
Inom de atrofiska områdena finner man en omvandling av cellerna som blir vakuoliserade i stratum basale sk. 'liquefaction degeneration'. Det sker även en ökad infiltration av lymfocyter i basalcellslagret.
Inom en del områden i de akantotiska delarna sträcker sig långa utskott ned i bindväven sk. pseudoepiteliomatös proliferation.
Ett drag som anses vara typiskt för en lupus erythematosus är keratinpluggning, som yttrar sig genom ett keratiniserat parti som sträcker sig djupt ned mot de basala cellagren.
Bindväven under epitelet uppvisar ett varierat utseende. Inom en del avsnitt finner man ett kraftigt ödem med lätta lymfocytära infiltrat närmast epitelet. Andra partier visar snarast en ökning av basalmembranets tjocklek.

Ortokeratos= normal keratinisering utan synlig cellkärna
Parakeratos= ofullständig mognad av keratinskiktet med synliga pyknotiska kärnor


(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsteckning)