ETIOLOGI TILL SLE

Etiologin för SLE är okänd. Det verkar vara flera faktorer som medverkar till utvecklandet av sjukdomen.
*Virus
*Hormonella faktorer
*Genetiska faktorer
*Immunologiska faktorer
*Virus

Det finns ej säkra bevis för att virus är en orsak till sjukdomen, men intresse finns för Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus är ett agens som framkallar polyklonal B-cells aktivering vilket är karaktäristiskt för sjukdomen.

*Hormonella faktorer
90% av de som drabbas av SLE är kvinnor. Därför tror man att hormoner, speciellt östrogen, spelar en viktig roll. I musmodeller har östrogen en accelererande verkan på sjukdomen medan androger har en fördröjande.

*Genetiska faktorer
Förekomsten av autoantikroppar, immunbrist och bindvävnadssjukdom är större hos släktingar till patienter med SLE, speciellt ibland enäggstvillingar. Incidensen av lupus är större hos personer som uttrycker speciella antigener på MHC nämligen DR2 och DR3.

*Immunologiska faktorer
Det som huvudsakligen förstör vävnad vid SLE, exempelvis njurar, CNS och hud,är cirkulerande immunkomplex bestående av antikroppar och nukleinsyra. Ju större mängd immunkomplex desto allvarligare form av sjukdomen.
Det är speciellt njurarna som förstörs vid förhöjd halt i blodet.


(Åter till Systemisk Lupus Erytematosus - Innehållsförteckning)