DIFFERENTIALDIAGNOS VID SLE

* De orala lesionerna kan lätt blandas samman med lichen planus både kliniskt och histologiskt.
Det finns 5 kriterier beskrivna för att oralt åtskilja SLE från lichen planus.
1. Vaskularisering av keratinlagret.
2. Subepitelial närvaro av fläckiga PAS-positiva klumpar.
3. Ödem i övre delen av lamina propria.
4. PAS-positiv förtjockning av blodkärlsväggar.
5. Allvarlig djup eller perivaskulär inflammatorisk infiltration.

* Ansiktsutslag kan förväxlas med eksem, fotodermatos och psoriasis.


(Åter till DIAGNOS)