ANTINUKLEÄRA ANTIKROPPAR (ANA) VID SLE


Antinukleära antikroppar är antikroppar som är riktade mot antigener i cellkärnan exempelvis DNA, histoner och U1 ribonukleoproteinpartikeln (vilken förmedlar mRNA). ANA är av stor betydelse vid diagnostisering av SLE då man nästan alltid (i 99%) får ett positivt svar vid immunofluorescenstest. Den vanligaste antikroppen är riktad mot dubbelsträngat DNA dvs. naturligt DNA och förekommer i 80 % av patienterna. Vanligtvis är dessa antikroppar inte cytotoxiska för cellerna men cirkulerande antigen-antikropps komplex kan fastna i t.ex. njuren, vilket då kan leda till glomerulonefrit. Antinukleära antikroppar är inte specifika för SLE, de kan även förekomma i andra lupus-överlappande syndrom såsom Sjögrens syndrom och Sclerodermi.


(Åter till DIAGNOS)

(Åter till
Sjögrens syndrom)