ANTIKROPPAR MOT CELLYTEPROTEINER


I denna grupp autoimmuna sjukdomar uppkommer symtom och skador när det bildas en stor mängd antikroppar riktade mot proteiner exponerade på kroppens egna celler.

Dessa celler förstörs då genom fagocytos,komplementlysering och genom att NK-celler och K-celler dödar de celler som täckts av antikroppar. Om cellen då är en del av en vävnad kommer denna vävnad att skadas av den aktivitet olika inflammatoriska celler (fr a fagocyter) drar igång.(Åter till Autoimmunitet)