INLEDNINGVälkommen till vårt fördjupningsarbete som handlar om några immunologiska systemsjukdomar.Vi som medverkat heter:


Jonas Eriksson: Sjögrens Syndrom.

Michael Thorén och Niklas Wiederholm: Systemisk Lupus Erythematosus.

Pål André Lillegaard: Reumatoid Artrit.

Per-Rune Wretling: Sarkoidos.

Göran Sandberg: Handledare.Till Immunsystemets struktur och funktion-Innehållsförteckning.