REUMATOID FAKTOR (RF)

Man har sett att det finns antikroppar som är riktade mot immunoglobuliner i de drabbade lederna. Dessa antikropparna kallas Reumatoid faktor. Dessa antikroppar är specifika för antigendeterminanter i C-gamma2 och C-gamma3 homologiska regioner av Fc-delen av humant IgG. Den vanligaste kliniska testen för RF är agglutination som involverar fårerythrocyter sensitiserade med kanin-antifår-antikroppar eller inaktiva partiklar (latex eller bentonite) med humant IgG fästat på ytan. Dessa system detekterer primärt 19S IgM RF. Mera sensitiva och specifika immunoassays kan påvisa en hög koncentration av RF som utgörs av IgG, IgA och IgE i reumatiska sera. Standard-tester påvisar IgM-RF i serum hos ungefär 75% av vuxna patienter med RA, framförallt de med HLA-DR4 haplotyp. En positiv test diagnosticerar inte sjukdomen, då man hittar RF hos mellan 1 till 5 % av friska människor. Incidensen av RF ökar med ökande ålder och i olika stadier av sjukdomen. Patienter med RA har normalt RF i en högre koncentration och med större isotyp variation än friska människor. Hög koncentration av RF är normalt förbundet med en allvarlig och aktiv ledsjukdom, förekomsten av noduli, högre frekvens av systemiska komplikationer av RA och en sämre prognos. Olika stimuli ser ut att kunna starta en RF-produktion. Reumatoid faktor orsakad av antikroppssvar mot patientens eget IgG är vanligt. Ändringen av IgG tror man händer när IgG-antikroppmolekylen binder sig till sitt specifika antigen. Denna antigen-antikropp-interaktion ändrar konfigurationen av IgG-molekyler som leder till att nya och tidigare gömda antigeniska determinanter visar sig och därigenom omvandlar IgG till ett autoimmunogen. RF är också vanligt vid bakteriella endokarditer och andra humana sjukdomar med kronisk antigenisk stimulation. I odlat perifert mänskligt blod ser man att B-lymfocyter producerar immunoglobuliner och autoantikroppar när dessa blir stimulerade med olika mikrobiologiska produkter. Exempel på detta är EBV (Epstein-Barr-virus)och ett renat protein från Mykobakterium tuberculosis. B-celler från både friska individer och patienter med RA producerar RF, men den senare producerer större mängder. Den exakta biologiska rollen för RF är okänd, blant annat har antivirala egenskaper blivit tillskrivet dessa. Samtidigt kan RF öka den inflammatoriska responsen genom att öka komplementreaktionen.


(Åter till Etiologi till RA).

(Åter till Översikt om RA).