PATOLOGI FÖR RA

Även om det är besvärligt att dokumentera ser det ut som om de tidigaste händelserna i RA är mikrovaskulära skador, svullnad av subsynovial vävnad och en mild synovial cellproliferation. Små blodkärl kan bli tilltäppta av inflammatoriska celler och organiserade tromber. Fagocytos sker ofta i prolifererande synoviocyter och i stora mononukleara celler. I motsats till diagnostiserad RA innehåller synovialvätskan från patienter i ett tidigt stadium av sjukdomen mer mononukleära celler än polymorfonukleära leukocyter. Många av dessa tidiga observationer tyder på att den orsakande faktorn möjligen transporteras till lederna m.h.a. cirkulationen. I RA uppträder synovialmembranet mycket ödematöst och skjuter in i led- hålrummet likt små villiliknande utskott. Ljus- och elektronmikroskopiska observationer avslöjar de synoviala cellernas hyperplasi och hypertofi. Normalt är det endast två eller tre cellager men vid RA kan de nå en tjocklek större än 10 cellager. "Makrofagerna" visar stor ackumulation av residualkroppar och ändrade lysosomer. Venös distension, kapillär obstruktion och områden med tromber ses ofta. Majoriteten av lymfocyterna i det reumatiska synoviet är T-celler, men immunofluorescensanalyser visar också stort antal immunoglobulin- producerande celler. Plasmacellerna som är ovanliga i subsynoviet innehåller huvudsakligen IgG, någon med anti-Ig-aktivitet.


(Åter till Översikt om RA).