MHC


MHC betyder Major Histocompatibility Complex.
MHC-molekylernas uppgift är att presentera främmande ämnen för T-cellerna.
Molekylerna fångar upp fragment av olika protein inne i kroppens celler och för dem till cellytan där de presenteras för omgivningen så att immunförsvaret ges en möjlighet att se vad som finns inuti cellerna.
MHC-molekylerna finns av två slag: MHC klass I samt MHC klass II.
Klass I molekylerna finns på alla kroppens celler och är specialiserade på att fånga upp fragment av proteiner som tillverkas inne i cellen t ex ett virusprotein eller ett kroppseget protein vid autoimmun sjukdom.
Klass II molekylerna finns endast på B-celler och antigenpresenterande celler såsom t ex makrofager och monocyter. Dessa är specialdesignade för att plocka upp fragment av proteiner som cellen tagit upp från omgivningen, t ex genom endocytos eller fagocytos.


(Åter till Autoimmunitet)
(Åter till
RA)
(Åter till
Sjögrens syndrom)
(Åter till Systemisk Lupus Erythematosus - Innehållsförteckning)