EXTRAARTIKULÄRA MANIFESTATIONER VID RA


Systemiska symptom, såsom måttlig feber och minimal lymfadenopati, ses vid RA. Medan sjukdomen progredierar kan muskelatrofi, försvagning och allvarligare tillstånd utvecklas som t.ex. tremor.

HUD

Hos ungefär 25% av patienterna kan det utvecklas subkutana noduli. Dessa är nästan alltid associerade med seropositiv sjukdom\reumatoid faktor positiv och ses framför allt vid snabb progredierande och destruktiv RA. Periartikulära strukturer och områden som är utsatta för tryck, till exempel armbågar eller sacrum, är lokalisationer där man ofta ser subkutana noduli. En biopsi kan vara nödvändig för att erhålla en korrekt diagnos. En annan vanlig hudmanifestation är tendensen att lätt få skrubbsår och andra ytliga skador. Detta och den generella skörheten hos huden hos många patienter tror man är orsakat av steroidbehandlingar, och möjligtvis de systemiska manifestationerna vid den inflammatoriska processen.

HJÄRTMANIFESTATIONER

Även om hjärtsymptom inte är vanliga, finner man vissa bevis för en perikardiell involvering. En relativt frekvent symptomgivande lesion är akut perikardit som är oberoende av hur länge artriten förekommit och ses framför alt vid seropositiva sjukdom. Lesioner som de reumatiska noduli kan involvera myokardium och hjärtklaffarna.

LUNGMANIFESTATIONER

Flera former av pulmonär obstruktiv sjukdom förekommer mer frekvent hos patienter med RA än hos den generella populationen. Reumatoid pleurasjukdom som man ofte finner vid en biopsi är däremot asymptomatisk. En annan möjlig pulmonär manifestation vid RA är en diffus interstitiell fibros med pneumoni. Detta kan progediera och orsaka bronkiektasi, kronisk hosta och progressiv dyspnea. Vid lungbiopsi kan man påvisa en kronisk inflammatorisk cellinfiltration, man kan även se neutrofila och eosinofila granulocyter. De övre luftvägarna är normalt inte drabbade. Larynx-obstruktion kan också vara orsakade av artrit vid cricoarytenoid-leden. Sjögrens syndrom kan förekomma i samband med RA som ofta orsakar båda orala och oftalmiska problem.


(Åter till Kliniska symptom vid RA).

(Åter till Översikt om RA).