ETIOLOGI TILL RA

Trots många års intensiva studier är etiologin till RA osäker. Endokrina, metaboliska och nutritionella faktorer samt ett flertal geografiska, yrkesmässiga och psykosociala variabler har alla blivit studerade. Även om de har influerat sjukdomens gång kan de inte göras ansvariga för sjukdomen. Polyartrit uppstår under många bakteriella, spirochetala och virala infektioner hos människor och djur. Hos de sistnämnda har både mässlingsvirus och parvovirus blivit framodlat från leder i ett begränsat antal patienter med en seronegativ (Reumatoid faktor negativ) form av artrit.


(Åter till Översikt om RA).