EPIDEMIOLOGI FÖR RA

Reumatoid artrit är världsomspännande och involverar alla raser och etniska grupper. Kvinnor blir drabbade 2 eller 3 gånger oftare än män. Sjukdomen kan förekomma vid vilken ålder som helst, men generellt ökar förekomsten vid ökande ålder. Huvudsakligen drabbas kvinnor mellan 40 och 60 år. Av och till blir flera familjemedlemmar drabbad av RA och en större förekomst än förväntat uppträder hos enäggstvillingar. För övrigt kommer det bästa beviset för genetisk predisposition från studier av klass II genprodukter (HLA-DR\DQ\DP) från MHC-systemet (MHC= Major Histocompatibility Complex). Mottagligheten för en rad sjukdomar inklusive RA, bestäms troligen av dessa immunresponsgener. Hos patienter med seropositiv RA, är HLA-DR4 den primära mottaglighetshaplotypen för de flesta etniska grupper. Här är svarta amerikaner ett undantag. Den relativa risken för att utveckla RA är flera gånger större för DR4-positiva individer än för andra, men endast en minoritet av dessa blir påverkade.


(Åter till Översikt om RA).