Home
Organization
Research
Education
Seminars

Institutionen medverkar i undervisningen på följande grundkurser:
 
Läkarutbildningen, termin 1: Systematisk Anatomi
Läkarutbildningen, termin 1: Cellens struktur och funktion
Läkarutbildningen, termin 2: Anatomi och organhistologi
Läkarutbildningen, termin 2: Nervsystemet
Läkarutbildningen, termin 3: Valfria projekt
Tandläkarutbildningen, termin 2: Organsystemens struktur och funktion
Sjukgymnastutbildningen, termin 1: Anatomi 1
Sjukgymnastutbildningen, termin 2: Anatomi 2 (neuroanatomi)
Optikerutbildningen, termin 1-2: Allmän anatomi
Biomedicinarutbildningen, termin 1: Biomedicinsk översiktskurs: Systematisk anatomi
Biomedicinarutbildningen, termin 4: Neurovetenskap  
Fristående kurs: Neurovetenskap del I: Från jonkanal till beteende  
Fristående kurs: Research Preparatory Course in Neuroscience
KTH: Neurovetenskap
Logopedutbildningen, termin 1: Allmän och speciell medicin: anatomi
Tandhygienistutbildningen: Medicinska och odontologiska stödämnen: Anatomi
Toxikologiutbildningen, termin 2: Toxikologi 2: Histologi
 
Search staff (KI main webb)
 
 

Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Retzius väg 8, 171 77 Stockholm, Sweden
webmaster@neuro.ki.se

Updated: October 10, 2005