Eosinofila granulocyter

Under normala förhållanden har eosinofila granulocyter viktiga funktioner. De är tillsammans med IgE-antikroppar viktiga i försvaret mot maskar och i synnerhet mot tarmparasiter (se figur). Eosinofiler lockas genom kemotaxi till platsen för en lokal allergisk reaktion som medierats av mastceller. Avdödningen av stora organismer blir mycket effektivare om de är utklädda med IgE-antikroppar. Antikropparna behövs för att eosinofilerna ska kunna komma tillräckligt nära parasiten. Eosinofiler verkar genom att frisätta toxiska substanser som skadar eller dödar en inkräktande organism och behövs därför för att kunna oskadliggöra organismer som är för stora att fagocytera.
  I den tidiga allergiska reaktionen frisätts och bildas substanser (IL-5 och C5a) som drar till sig och aktiverar eosinofiler. Eosinofilerna tömmer då sina granula. Dessa innehåller bla lysosomala enzymer, katjoniska proteiner - tex MBP (major basic protein), ECP (eosinophil cationic protein) och PAF, vars effekter dödar och skadar omgivande vävnad och ger upphov till inflammation i den sena allergiska reaktionen. Eosinofilerna frisätter också stora mängder leukotriener (LTC4 och LTD4), vilka ger ökad bronksammandragning och slemhinneödembildning. Slutligen frisätts EPO (eosinofilt peroxidas) som ger upphov till toxiska syremetaboliter.

Eosinofilfunktion

Gå vidare till feedback på immunsystemet


Skicka gärna ett brev till mig Projektarbete valfri period läkarutbildningen termin 3, KI höstterminen 1999

Författare: Anders Moström      Handledare: Göran Sandberg