Karolinska Institutet
Utbildningswebbens startsida Startsida bindväv, brosk & ben
 
 
Denna webbplats om avsnittet bindväv, brosk och ben består av följande delar:

Länkade texter
Korta texter om vävnader, strukturer, celler mm som berör avsnittet. Genom att de ingående texterna är länkade till varandra blir läsandet mer interaktiv och individuell än vid läsning i en bok. Texterna kan nås antingen via en fullständig förteckning placerad till vänster, eller via de speciella länkar som finns i texten på en viss sida. All information om var och en av de ingående komponenterna är samlad på ett ställe och informationen är därför lättare att hitta än via ett register i en bok.

Bildarkiv
Illustrationer eller histologiska bilder finns dels samlade under en rubrik så att ett eller flera illustrationer kan nås för varje ingående komponent. Bilderna finns dessutom delvis presenterade ihop med respektive text.

Test
Denna del är under konstruktion. Ett antal interaktiva övningsfrågor på innehållet i såväl texter som bilder. Vidare presenteras bilderna utan förklarande texter, men med dold information om detaljer i bilden som blir synlig vid markering med musen.
 
 
Sidan uppdaterad 22 augusti 2005 av Göran Sandberg
Institutionen för neurovetenskap
Karolinska Institutet